logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJachan, Martin František

Iné mená:

Jachan Martinus, Franciscus. Jachan Martin

Životopisné dáta:

† 9. novembra 1750, Žemberovce, okr. Levice

Životopis:

28. augusta 1714 bol ustanovený za farára v Ladomerskej Vieske. Potom 16. marca 1716 v Lovči, ale hneď prešiel do Ždane, kde pracoval až do r. 1728. 14. septembra 1733 prijal úrad v Špačinciach, kde zostal až do r. 1734. Od r. 1739 pracoval v Horných Žemberovciach až do smrti. Podľa Historického schematizmu Banskobystrickej diecézy bol v období od r. 1678 do r. 1687 aj v Lovči.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 349; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lovča 1678 - - 1687 - - Jachan, Martin František farár
Ladomerská Vieska 1714 aug. 28. 1716 mar. 16. Jachan, Martin František farár
Horná Ždaňa 1716 - - 1728 - - Jachan, Martin František farár
Lovča 1716 mar. 16. 1716 - - Jachan, Martin František farár
Špačince 1733 sept. 14. 1734 - - Jachan, Martin František farár
Žemberovce 1739 - - +1750 nov. 9. Jachan, Martin František farár