logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIvanič, Štefan

Iné mená:

Ivanics Stephanus. Ivanič Ján

Životopisné dáta:

† 1798, Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Zo seminára budínskeho Szécséniana sa v marci 1769 stal kaplánom v Seredi, od r. 1771 v Senici. V r. 1773 sa stal farárom v Turčianskom Svätom Petre. Potom 11. decembra 1774 v Turčianskej Svätej Helene čiže Dražkovciach, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. Od r. 1782 pôsobil v Ladomerskej Vieske, kde aj zomrel. Bol to vážny a význačný muž.

Pramene:

Historia domus Vieska; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1773 - - 1774 - - Ivanič, Štefan farár
Dražkovce 1774 dec. 11. 1780 - - Ivanič, Štefan farár