logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIvák, Vavrinec

Iné mená:

Ivák Laurentius. Ivák Vavrinec

Životopisné dáta:

* 1641 – † 1703, Spišská Kapitula

Životopis:

18. mája 1672 bol ustanovený za farára v Dolných Lelovciach. Nato 19. apríla 1678 v Turčianskom Svätom Martine, 14. apríla 1681 v Žarnovici, až do r. 1689. Od r. 1692 vo Svätom Kríži nad Hronom. 7. apríla 1695 z rozhodnutia ordinariátu previedol inkvizíciu proti J. Szeniglovicsovi, farárovi vo Veľkom Poli. Nato 18. júna 1695 prijal úrad v Ružomberku. V r. 1702 sa stal spišským kanonikom a prepoštom Panny Márie de Zemplén. Zomrel okolo roku 1703 vo veku 62 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda.; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolné Lelovce 1672 máj 18. 1686 - - Ivák, Vavrinec farár
Martin 1678 apr. 19. 1681 apr. 14. Ivák, Vavrinec farár
Žarnovica 1681 apr. 14. 1689 - - Ivák, Vavrinec farár
Žiar nad Hronom 1692 - - 1695 - - Ivák, Vavrinec farár
Ružomberok 1695 jún 16. 1707 - - Ivák, Vavrinec farár