logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIstvánffy, Michal

Iné mená:

Istvánffy Michael. Istvánffy Michal Ladislav

Životopisné dáta:

† 1792, Trnava

Životopis:

21. októbra 1751 bol poslaný za kaplána do Prievidze. Nato bol 16. decembra 1752 ustanovený za farára v Necpaloch, 26. apríla 1755 v Turčianskom Svätom Michale. Bol apoštolským protonotárom. So svojím benefíciom bol inkorporovaný do Banskobystrickej diecézy. Historia domus Valča o ňom píše, že na odpočinku žil v Trnave, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1752 dec. 16. 1755 - - Istvánffy, Michal farár
Turčiansky Michal 1755 apr. 26. 1788 - - Istvánffy, Michal farár