logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHypolit (Bardoňovo,1332)

Iné mená:

Hipolytus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

V rokoch 1332 – 1337 bol kňazom v kostole sv. Mikuláša v Bardoňove, teraz filiálka Beše. Prísažne dosvedčil, že jeho benefícium nepresahuje pol marky, zaplatil tri groše.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 190; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beša 1332 medzi 1337 - - - Hypolit (Bardoňovo,1332) kňaz