logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHustovič, Lukáš Anton

Iné mená:

Husztovics Lucas, Antonius.

Životopisné dáta:

* 1647 – † 24. októbra 1719, Horné Orešany, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. Ako kaplán pôsobil vo Svätom Beňadiku, kde mal príležitosť stretnúť sa so slávnym Jakubom Tolliom. 4. augusta 1684 bol ustanovený za farára v Šintave. 13. augusta 1686 v Tekovských Nemciach a Tekovskej Breznici. Odtiaľ v máji 1689 v Haliči, 20. júla 1691 v Trstíne v Bratislavskej župe. Odtiaľ potom 29. novembra 1895 v Horných Orešanoch, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil toto: „66 ročný. Muž plný horlivosti za cirkevné dobro a hodný všetkej chvály.“ Tam aj zomrel. Bol tiež konventuálom kláštora v Hronskom Beňadiku.

Pramene:

Epist. Itiner. 194; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šintava 1684 aug. 4. 1686 aug. 13. Hustovič, Lukáš Anton farár
Hontianske Nemce 1686 aug. 13. 1689 - - Hustovič, Lukáš Anton farár
Stará Halič 1689 máj - 1691 júl 20. Hustovič, Lukáš Anton farár
Trstín 1691 júl 20. 1695 - - Hustovič, Lukáš Anton farár
Horné Orešany 1695 nov. 29. +1719 okt. 24. Hustovič, Lukáš Anton farár