logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHusár, Pavol

Iné mená:

Huszár Paulus. Huszár Pavel. Husár Pavel.

Životopisné dáta:

* 1706, Sučany, okr. Martin – † 17. marca 1772, Turany, okr. Martin

Životopis:

Pochádzal z maďarskej šľachty. 14. novembra 1733 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 23. septembra 1737 bol ustanovený za farára v Turanoch, 13. júla 1768 tam bol znovu ustanovený, a tam aj zomrel ako 66-ročný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Historia domus Turany; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1737 sept. 23. +1772 máj 17. Husár, Pavol farár