logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHusár, Imrich (Detva, 1748)

Iné mená:

Huszár Emericus. Husár Imrich.

Životopisné dáta:

* Žiar nad Hronom – † 19. decembra 1748, Detva

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1738 stal magistrom filozofie. 24. mája 1740 bol ustanovený za farára v Hornej Mičinej. Odtiaľ 21. júna 1748 v Detve, kde v tom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1740 máj 24. 1748 - - Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
Detva 1748 jún 21. +1748 dec. 19. Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
Galanta 1807 - - 1814 - - Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
Sebechleby 1814 - - +1830 okt. 14. Husár, Imrich (Detva, 1748) farár