logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHusák, Ján

Iné mená:

Huszák Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

25. marca 1673 prijal vysviacku z rúk arcibiskupa. 28. apríla 1684 bol ustanovený za farára v Turej Lúke, nato 1. mája 1687 v Čermanoch. Potom 28. júna 1688 v Sedliackej Dubovej, v marci 1690 v Tardosi, kde v r. 1697 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 189

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turá Lúka 1684 apr. 28. 1687 máj 1. Husák, Ján farár
Čermany 1687 jan. 1. 1693 - - Husák, Ján farár
Sedliacka Dubová 1688 jún 26. 1690 - - Husák, Ján farár
Tvrdošín 1690 mar. - 1697 - - Husák, Ján farár