logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHulinay, Juraj

Iné mená:

Hulinay Georgius.

Životopisné dáta:

* Slaská, okr. Žiar nad Hronom – † 9. novembra 1774, Dražkovce, okr. Martin

Životopis:

1. novembra 1732 prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. Od r. 1737 bol až do r. 1754 farárom v Szobe. 28. mája 1755 bol ustanovený za farára vo Svätej Helene čiže Dražkovciach, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Szob(Maďarsko) 1737 - - 1754 - - Hulinay, Juraj farár
Dražkovce 1756 máj 26. +1774 nov. 9. Hulinay, Juraj farár