logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHug, Ján Jakub

Iné mená:

Hug Joannes, Jacobus. Hug Ján Jakub

Životopisné dáta:

* 1617 – † po r. 1754

Životopis:

V r. 1647 bol farárom v Janovej Lehote a v Novej Lehote. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. Vtedy vykonal vizitáciu Matej Schlegel, ktorý o farárovi povedal: „Bohoslovcom bol jeden rok. 30 ročný, päť rokov kňazom. Tu je tri mesiace. Okrem synodálnych má všetky potrebné knihy.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janova Lehota 1647 - - - - - Hug, Ján Jakub farár