logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHudec, Štefan (1910-1989)

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 18. júna 1910, Lovce, okr. Zlaté Moravce – † 25. februára 1989, Kysucké Nové Mesto

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Nitre bol 16. júna 1935 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. V rokoch 1935-1936 bol kaplánom vo Veľkom Rovnom v okrese Bytča, v rokoch 1936-1939 v Krásne nad Kysucou, v rokoch 1939-1940 v Rosine v okrese Žilina, v rokoch 1940-1941 v Rajci, potom bol rok vojenským kurátom a v r. 1942 sa vrátil do Rajca. Potom bol kaplánom v Zemanských Kostolanoch a dočasným správcom v Dolných Lelovciach v okrese Prievidza. Od 1. decembra 1948 do 30. septembra 1973 pôsobil v Kysuckom Novom Meste, kde zostal žiť aj na dôchodku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 149; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Rovné 1935 - - 1936 - - Hudec, Štefan (1910-1989) kaplán
Krásno nad Kysucou 1936 - - 1939 - - Hudec, Štefan (1910-1989) kaplán
Rosina 1939 - - 1940 - - Hudec, Štefan (1910-1989) správca farnosti
Rajec 1940 - - 1942 - - Hudec, Štefan (1910-1989) kaplán 1941 voj. duch.
Zemianske Kostoľany 1942 máj 1. 1948 - - Hudec, Štefan (1910-1989) kaplán miesta
Dolné Lelovce 1942 máj 1. 1948 dec. 1. Hudec, Štefan (1910-1989) administrátor
Kysucké Nové Mesto 1948 dec. 1. 1973 sept. 30. Hudec, Štefan (1910-1989) správca farnosti 1954 dištr. dekan kysuckonovomestský
Kysucké Nové Mesto 1973 sept. 30. +1989 febr. 25. Hudec, Štefan (1910-1989) dôchodok