logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHubáč, Ján (Naháč, 1706)

Iné mená:

Hubatius, rectius Hubacs Joannes. Hubatius, či Hubáč Ján. Hubáč Ján

Životopisné dáta:

* Skalica – † po r. 1706

Životopis:

Študoval na Trnavskej univerzite, v r. 1671 sa stal bakalárom, v r. 1672 magistrom filozofie. 31. mája 1675 bol ustanovený za farára v Hájnikách. Odtiaľ prešiel v r. 1677 do Lovče, kam bol ustanovený 30. júla 1678, ale ešte v tom roku odišiel. 23. marca 1681 bol ustanovený v Borskom Svätom Jure. Odtiaľ prešiel v r. 1682 do Dojča, kde pracoval až do r. 1690. 3. decembra 1691 prijal farnosť Prievaly, od 2. mája 1698 pôsobil v Naháči, kde pracoval až do r. 1706, vtedy ho poslali na dôchodok, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1675 máj 31. 1677 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
Lovča 1678 júl 30. 1678 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
Dojč 1685 - - 1690 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
Prievaly 1691 dec. 3. 1698 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár
Naháč 1698 máj 2. 1706 - - Hubáč, Ján (Naháč, 1706) farár