logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHruškay, Tomáš

Iné mená:

Hruskay Thomas. Hruškay Tomáš.

Životopisné dáta:

† 3. apríla 1795, Trnava

Životopis:

20. februára 1749 bol poslaný za kaplána do Prievidze. 11. januára 1751 bol ustanovený za farára v Lutile, 16. októbra 1754 v Turčianskej Svätej Mare čiže Socovciach, 15. mája 1760 v Horných Zeleniciach. Tam v r. 1765 reštauroval kostol. 6. apríla 1767 bolo zavedené voči nemu vyšetrovanie. Už v r. 1768 ho poslali do dôchodku, ale vydržal v benefíciu až do r. 1778. Vtedy odišiel do Trnavy, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lutila 1751 jan. 11. 1754 - - Hruškay, Tomáš farár
Socovce 1754 okt. 16. 1760 - - Hruškay, Tomáš farár
Horné Zelenice 1760 máj 15. 1778 - - Hruškay, Tomáš farár