logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrušecký, Jozef

Tituly:

náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 23. februára 1912, Gbely, okr. Skalica – † 19. marca 1983, Horné Obdokovce, okr. Topoľčany

Životopis:

Teológiu študoval v Trnave, za kňaza ho vysvätili 5. júla 1937. Ako kaplán pôsobil v Gajaroch, potom v Banskej Štiavnici (1938) a v Borskom Mikuláši (1940). Od r. 1942 bol profesorom náboženstva na biskupskom gymnáziu v Trnave, od r. 1945 na štátnom gymnáziu v Michalovciach. V r. 1950 ho uväznili a až od r. 1964 mohol pôsobiť ako odborný asistent na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Už vo vojnovom období bol známy ako kultúrny pracovník a publicista. Aktivizoval sa opäť až v rokoch 1968-1969. Úzko spolupracoval so slovenskou vetvou DKO (Dielo koncilovej obnovy). V Blumentálskom kostole v Bratislave mával cyklus prednášok o aktuálnych otázkach Cirkvi a teológie. Viedol panelovú diskusiu na tému Cirkev v dnešnom svete. O tieto prednášky a diskusie bol nevšedný záujem. Prispieval článkami naplnenými entuziazmom do Katolíckych novín (istý čas bol aj ich šéfredaktorom), Duchovného pastiera i do niektorých denníkov.
V teológii propagoval názory pokoncilovej Cirkvi a bol zanieteným stúpencom francúzskeho teológa P. Teilharda de Chardin. V akceptovaní spirituality teilhardizmu videl jeden zo základných predpokladov obnovy Cirkvi. V r. 1970 musel z Bratislavy odísť, stal sa správcom farnosti v Horných Obdokovciach v topoľčianskom okrese.
Keď bol v r.1968 šéfredaktorom Katolíckych novín, publikoval v nich rad článkov k aktuálnym otázkam pokoncilovej Cirkvi (demokratizácia, dialóg, otvorenosť svetu, uvedenie koncilových dokumentov do života a i.). V stati Druhý vatikánsky koncil (Katolícke noviny, r.83, 1968, č.38) zdôraznil, že Koncil položil pevný a spoľahlivý základ diela, ktoré sa má vybudovať; je to však len začiatok obnovy.
Koncil sa dištancoval od takej spirituality, v ktorej náboženstvo prestalo byť integrálnou súčasťou Cirkvi ako spoločenstva veriacich v Krista a stalo sa honbou za individuálnou spásou. V zmysle tejto spirituality platí heslo: „Každý sa usiluje sám pre seba a Boh pre všetkých“ namiesto správneho: „Keďže Boh je pre všetkých, má byť aj každý z nás spolu s Bohom pre všetkých“. Hrušecký všade zdôrazňoval, že pravdivá tvár kresťanstva by mala mať podobu bratského spoločenstva. V stati Naša dôvera dnes (Katolícke noviny, r.83, 1968, č.36) videl v kresťanskej nádeji duchovný základ, ako účinne čeliť zničujúcemu pôsobeniu okupácie a potláčaniu všetkých duchovných hodnôt.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 339; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 531-532;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gajary 1937 júl 5. 1938 - - Hrušecký, Jozef kaplán
Banská Štiavnica 1938 - - 1940 - - Hrušecký, Jozef kaplán
Borský Mikuláš 1940 - - 1942 - - Hrušecký, Jozef kaplán
Trnava 1942 - - 1945 - - Hrušecký, Jozef prof. Bisk. gymn.
Michalovce 1945 - - 1950 - - Hrušecký, Jozef prof. Št. gymn.
1950 - - 1964 - - Hrušecký, Jozef mimo pastorácie
Bratislava 1964 - - 1970 - - Hrušecký, Jozef odb. asist. CMBF r. 1968 šéfredaktor Katolíckych novín
Horné Obdokovce 1970 - - - - Hrušecký, Jozef správca farnosti


Stručná bibliografia:

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
476359Hrušecký, JozefDuchovný pastier r. 43, č. 1-10, 19681968