logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHruboš, Ľudovít

Tituly:

kňaz Rožňavskej diecézy; trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 26. septembra 1910, Lučenec – † 11. januára 2003, Pezinok, poch. v Lučenci

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 4. februára 1934 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Šuriciach a v Biskupiciach v lučeneckom okrese, v Hodejove v okrese Rimavská Sobota, v r. 1938 v Rapovciach v okrese Lučenec a vo Veľkej Suchej v okrese Poltár, v rokoch 1939-1941 v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota, v rokoch 1941-1943 v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. V rokoch 1943-1952 bol admistrátorom v Gemerskej Polome v okrese Brezno, v rokoch 1952-1954 v Tisovci. V rokoch 1954-1967 bol mimo pastorácie, až v r. 1967 sa stal farárom v Petrovciach v okrese Rimavská Sobota. V rokoch 1968-1970 pôsobil v Šoltýske v okrese Poltár, v rokoch 1970-1973 v Lučenci, od r. 1973 v Hosticiach v okrese Rimavská Sobota. Od r. 1988 žil na odpočinku v Charitnom domove v Pezinku. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 193;
http://roznava.rcc.sk/schematizmus2/abc_knazi-H-sk; http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurice 1934 - - 1934 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Biskupice-Fiľakovo 1934 - - 1934 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Hodejov 1934 - - 1938 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Rapovce 1938 - - 1938 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Hrnčiarska Ves 1938 - - 1939 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Hnúšťa 1939 - - 1941 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Krompachy 1941 - - 1943 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
Gemerská Poloma 1943 - - 1952 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
Tisovec 1952 - - 1954 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
1954 - - 1967 - - Hruboš, Ľudovít mimo pastorácie
Petrovce 1967 - - 1968 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
Šoltýska 1968 - - 1970 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
Lučenec 1970 - - 1973 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
Hostice 1973 - - 1973 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
Petrovce 1973 - - - - - Hruboš, Ľudovít excurrendo