logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHric, Ondrej

Iné mená:

Jenö; Hric Andreas

Životopisné dáta:

* 12. sept. 1868, Bijacovce, okr. Levoča – † 18. nov. 1933, Čajkov, pochovaný v Čajkove

Životopis:

Narodil sa 12. septembra 1868 v Bijacovciach. Za kňaza ho vysvätil 29. júna 1892 spišský biskup Pavol Smrečáni bol spolu s Mariánom Blahom - neskorším banskobystrickým biskupom.
Pôsobil ako kaplán od 30. júna 1892 do 30. júna 1893 v Hýbe, od 1. júla 1893 do 1894 v Spišské Bystré, 3. októbra 1894 administrátor Harichovce, 24. decembra 1894 kaplán Liptovský Mikuláš, 23. mája 1896 kaplán Čimhová, 19. apríla 1897 kaplán Kežmarok.
Potom ako farár od 13. októbra 1899 v Chlebniciach, 24. apríla 1909 administrátor Štrba, 8. februára 1916 farár v Vyšná Zubrica, od 30. decembra 1920 do 1925 farár v Krempachy, Poľsko; v roku 1923 pribral aj farnosť Nová Bela, od 1926 do 24. októbra 1927 v Vyšné Lapše, Poľsko.
Potom sa vrátil na Slovensko a pôsobil ako administrátor od r. 1927 v Brezovej pod Bradlom, od 1928 do 1929 v Modrovej a Starej Lehote, r. 1930 v Litave a 1932 farár v Čajkove, kde 18. novembra 1933 zomrel a tam bol 21. novembra 1933 aj pochovaný.

Pramene:

https://fara-chlebnice.estranky.sk/clanky/nasa-farnost/knazi-vo-farnosti.html/ [3.8.2020]
Schem. 1933.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hybe 1892 jún 30. 1893 jún 30. Hric, Ondrej kaplán
Spišské Bystré 1893 júl 1. 1894 okt. 2. Hric, Ondrej kaplán
Harichovce 1894 okt. 3. 1894 dec. 23. Hric, Ondrej administrátor
Liptovský Mikuláš 1894 dec. 24. 1896 máj 22. Hric, Ondrej kaplán
Čimhová 1896 máj 23. 1897 mar. 14. Hric, Ondrej kaplán
Rabča 1897 mar. 15. 1897 apr. 18. Hric, Ondrej kaplán
Kežmarok 1897 apr. 19. 1899 okt.. 12. Hric, Ondrej kaplán
Chlebnice 1899 okt. 13. 1909 apr. 23. Hric, Ondrej farár
Štrba 1909 apr. 24. 1916 febr. 7. Hric, Ondrej administrátor
Vyšná Zubrica(Poľsko) 1916 febr. 8. 1920 mar. 30. Hric, Ondrej farár
Krempachy(Poľsko) 1920 dec. 30. 1925 - - Hric, Ondrej farár
Nová Belá(Poľsko) 1923 - - 1926 - - Hric, Ondrej excurrendo
Vyšné Lapše (Poľsko) 1926 - - 1927 okt. 24. Hric, Ondrej farár
Brezová pod Bradlom 1927 okt. 24. 1928 - - Hric, Ondrej administrátor
Modrová 1928 - - 1929 - - Hric, Ondrej administrátor
Stará Lehota 1929 - - 1930 - - Hric, Ondrej administrátor
Litava 1930 - - 1932 - - Hric, Ondrej administrátor
Čajkov 1932 - - +1933 nov. 18. Hric, Ondrej farár