logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrebíček, Pavol

Tituly:

dekan-farár

Životopisné dáta:

* 24. apríla 1934, Dolné Orešany, okr. Trnava – † 12. októbra 2009, Senica, poch. v Dolných Orešanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 2. decembra 1956. Bol kaplánom v Jacovciach v topoľčianskom okrese, v r. 1957 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol v rokoch 1959-1962 kaplánom v Piešťanoch, v rokoch 1962-1965 v Pezinku, v rokoch 1965-1967 vo Vrbovom v piešťanskom okrese. V rokoch 1967-1971 bol správcom farnosti Jarovce pri Bratislave, v rokoch 1971-1989 v Častej v okrese Pezinok, v rokoch 1989-1992 v Hornom Trhovišti v okrese Hlohovec. Od r. 1992 bol farárom v Maduniciach, kde bol aj dekanom. Od 30. júna žil na odpočinku v Senici, pričom ešte vypomáhal pri spovedaní. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 339;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm; http://abu-bratislava.sk/abuba/node/178

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jacovce 1956 dec. 2. 1959 - - Hrebíček, Pavol kaplán r. 1957 základná vojenská služba
Piešťany 1959 - - 1962 - - Hrebíček, Pavol kaplán
Pezinok 1962 - - 1965 - - Hrebíček, Pavol kaplán
Vrbové 1965 - - 1967 - - Hrebíček, Pavol kaplán
Bratislava - Jarovce 1967 - - 1971 - - Hrebíček, Pavol správca farnosti
Častá 1971 - - 1989 - - Hrebíček, Pavol správca farnosti
Horné Trhovište 1989 - - 1992 - - Hrebíček, Pavol správca farnosti
Madunice 1992 aug. 1. 2003 jún 30. Hrebíček, Pavol farár dekan