logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHradecký, Ján

Iné mená:

Hradeczky Joannes. Hradecký Ján.

Životopisné dáta:

† 10. januára 1730, Turany, okr. Martin

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 10. júna 1724 vysvätený za kňaza. 14. septembra toho roka bol ustanovený za farára v Turanoch, kde pracoval až do smrti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1724 sept. 14. 1730 - - Hradecký, Ján farár