logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHortulányi, Jakub

Iné mená:

Hortulányi Jacobus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Hliník nad Hronom – † 9. júna 1792, Malženice, okr.Trnava

Životopis:

Ako študent prvého ročníka teológie v seminári sv. Štefana bol v r. 1750 kreovaný na magistra filozofie. V r. 1751 skončil druhý ročník teológie v tom istom seminári. 15. septembra 1753 bol poslaný za kaplána do Veľkých Kostolian. 17. júna 1756 bol ustanovený za farára v Malženiciach, kde 21. augusta 1788 sa konala Baťánova vizitácia. Od r. 1783 bol dekanom dištriktu. † 9. júna 1792.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malženice 1756 jún 17. +1792 jún 9. Hortulányi, Jakub farár