logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHorecký, Ignác Ján

Iné mená:

Horeczky Ignatius. Horecký Ján

Životopisné dáta:

* Varín, okr. Žilina – † 29. februára 1840, Turany, okr. Martin

Životopis:

Študoval v Bratislave, po skončení teologických štúdií bol v r. 1801 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Detve a Banskej Bystrici. Od r. 1804 bol farárom v Turanoch. Bol to veľký dobrák, ktorého viacej chválili evanjelici ako katolíci. Žil skromne a biedne, len včely ho držali. Pri cholere sám ošetroval chorých, nakazil sa a zomrel.

Pramene:

kánonická vizitácia 1803 Banská Bystrica; Historia domus Turany; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1804 - - 1840 - - Horecký, Ignác Ján farár