logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHomolkay, Andrej František

Iné mená:

Homolkay Andreas, Franciscus Xav. Homolkay Andrej František. Homokay Andrej František

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Tŕnia vo Zvolenskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1745 stal bakalárom a v r. 1746 magistrom filozofie. Z tohto seminára prišiel 31. októbra toho roka na štúdium morálnej teológie do alumnátu budínskeho Széchenyiana. 21. septembra 1748 bol vysvätený za kňaza. 30. októbra toho roka bol poslaný za kaplána do Tŕnia, kde sa 17. februára 1751 stal farárom. Tam pôsobil až do r. 1755. Nie je isté, či je to ten, ktorý bol 11. septembra 1762 poslaný za kaplána do Radošoviec, kde pracoval až do r. 1769.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1751 feb. 17. 1755 - - Homolkay, Andrej František farár