logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHollý, Jur

Tituly:

kanonik, mecén, zostavovateľ spevníka, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 13. februára 1760, Púchov – † 28. januára 1818, Nitra

Životopis:

Narodil sa v rodine roľníka. Študoval filozofiu v kňazskom seminári v Nitre (od r. 1776) a teológiu v Budíne (od r. 1779). Po vysviacke za kňaza r.1782 pôsobil ako kaplán v Kovarciach, Trenčíne, v Púchove a ako farár v Oponiciach - prvý po zriadení farnosti (od r. 1788). Potom bol profesorom pastorálnej teológie a morálnej teológie v nitrianskom kňazskom seminári (1790), farárom a dekanom v Horných Vesteniciach (1795-1814), napokon sa vrátil do Nitry k pedagogickej činnosti. Vymenovali ho za čestného (1812) i za riadneho kanonika v Nitre (1814).
Bol zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva; v jeho písomnostiach ho uvádzali ako spisovateľa a stáleho mecéna. Bol aktívny v jeho Pobočnom stánku v Nitre. Vlastnil nemalú knižnicu. Svojou publikačnou činnosťou prispel k šíreniu bernolákovskej slovenčiny. Vydal príležitostné kázne a uvítací spev na počesť nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Tlačou vyšli aj jeho dve kázne o zakladateľovi piaristov sv. Jozefovi Kalazanskom. Väčšina jeho kázní, ktoré boli všetky napísané v bernolákovčine, ostala v rukopise.
Vydal Katechizmus kresťanskí katolícki. Zostavil a vydal aj spevník Nábožné katolické pjesne o tagemstwách wjri a Swatých Božích k službám bozkím na rozličné roka časí a príhodi prisluchagicé. Neskôr ho použil Ján Hollý pri tvorbe svojho diela Katolícki spevník (Trnava 1842). Mikuláš Schneider-Trnavský vybral z neho dvadsaťdeväť piesní do Jednotného katolíckeho spevníka. V rukopise zanechal rozsiahly spis Oprawdiwé náboženstwj w Katechismusowých nedelních kázňach.

Pramene:

Kapitoly z dejín Nitry. Bratislava 1963, s. 70-71, 74, 76, 79; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 178-180.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oponice 1788 - - 1790 - - Hollý, Jur farár
Nitra 1790 - - 1795 - - Hollý, Jur profesor v seminári
Horné Vestenice 1795 - - 1814 - - Hollý, Jur farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942647Hollý, JurCtihodnj gazik swatého Gozefa Kalasancia1803
942650Hollý, JurNábožné katolické pjesne o tagemstwách wjri a Swatých Božích k službám bozkím na rozličné roka časí a príhodi prisluchagicé1804
942646Hollý, JurSpew wďako-radostni1811
942648Hollý, JurZaslúžená sláwa swatého1815
942649Hollý, JurKatechizmus kresťanskí katolícki1815