logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHollý, Jozef (1894-1976)

Životopisné dáta:

* 23. februára 1894, Rajec, okr. Žilina – † 11. februára 1976, Skačany, okr. Partizánske

Životopis:

Študoval teológiu ako nitriansky alumnista v Generálnom seminári v Budapešti. Za kňaza ho vysvätili v Nitre dňa 22.júna 1918. Bol kaplánom v Konskej, v Ilave a v Močenku. Dňa 17. novembra 1922 ho určil nitriansky biskup Mons. ThDr. Karol Kmeťko na miesto kaplána v Žiline. V r.1924 odišiel ako pomocný kňaz do Dolného Hričova a vrátil sa do Žiliny na miesto druhého kaplána. V šk. roku 1927/1928 vyučoval náboženstvo v Československom štátnom dievčenskom reformovanom reálnom gymnáziu v Žiline. V r. 1934 sa stal farárom v Ochodnici. Od r. 1941 bol členom Kňazskej rady. V r. 1942 ho vymenovali za cirkevného škôldozorcu pre Kysuckonovomestský dozorný obvod. V r. 1946 sa stal farárom v Skačanoch. Odtiaľ odišiel 30. júna 1972 na trvalý odpočinok.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 43.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Konská 1918 - - 1918 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
Ilava 1918 - - 1921 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
Močenok 1921 - - 1922 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
Žilina 1922 - - 1924 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
Dolný Hričov 1924 - - 1925 - - Hollý, Jozef (1894-1976) výpomocný_duchovný
Žilina 1925 - - 1932 - - Hollý, Jozef (1894-1976) kaplán
Žilina 1932 - - 1934 - - Hollý, Jozef (1894-1976) riaditeľ_školy
Ochodnica 1934 - - 1946 - - Hollý, Jozef (1894-1976) farár
Skačany 1946 - - 1972 - - Hollý, Jozef (1894-1976) farár