logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHoléczy, František

Iné mená:

Holéczy Franciscus. Holéczy de Očová František

Tituly:

prepošt

Životopisné dáta:

* 20. augusta 1834, Brestovany – † 2. januára 1880, Bojnice, okr. Prievidza

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. Nedosiahnuc vek na prijatie kňazskej vysviacky pôsobil ako vychovávateľ u baróna Höllera v Turej. 3. januára 1857 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Čeklísi a Majcichove. V r. 1867 sa stal administrátorom v Hostiach, kde bol 20. augusta predstavený a 29. augusta ustanovený za farára. Odtiaľ prešiel v r. 1876 do Banskobystrickej diecézy a stal sa farárom v Bojniciach. Bol tiež prepoštom sv. Benedikta de Kaposfeö. Zomrel 45 ročný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Križovany nad Dudváhom 1864 aug. 20. 1876 - - Holéczy, František farár
Bojnice 1877 - - 1880 - - Holéczy, František farár