logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHodál Rudolf, ThLic.

Tituly:

kňaz Nitrianskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 16. februára 1920, Nedašovce, okr. Bánovce nad Bebravou – † 30. januára 1992, Čadca

Životopis:

Teológiu študoval v Bratislave. Kňazské svätenie prijal dňa 14. júna 1944. Dosiahol aj licenciát z posvätnej teológie. Najprv bol kaplánom v Dubnici nad Váhom, v r. 1945 v Kysuckom Novom Meste. Od r. 1948 bol kaplánom v Žiline. Štátna vrchnosť ho 26. júna 1950 vzala zo Žiliny a umiestnili ho do „kárneho“ Kláštora sv. Antona na Žitnom ostrove a neskôr spolu s ďalšími kňazmi a rehoľníkmi na „prevýchovu“ do Močenka. Od r. 1952 pôsobil ako kaplán v Novákoch a Nitre-Dolnom meste. V r. 1954 sa stal správcom farnosti v Čavoji, no už od 1. októbra 1954 bol kaplánom v Nemšovej, kde sa v r. 1955 stal správcom farnosti. Od r. 1970 spravoval faru v Nitrianskom Rudne. Od r. 1976 žil na odpočinku v Čadci a žil tam až do 30. januára 1992, kedy zomrel vo veku 71 rokov. Dňa 15. decembra 1981 dostal za svoje zásluhy titul čestného dekana.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 53-54, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 245.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1944 - - 1945 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
Kysucké Nové Mesto 1945 - - 1948 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
Žilina 1948 - - 1950 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
1950 - - 1952 - - Hodál Rudolf, ThLic. mimo pastorácie
Nováky 1952 - - 1953 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
Nitra (dolné mesto) 1953 - - 1954 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
Čavoj 1953 - - 1954 okt. 1. Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
Nemšová 1954 okt. 1. 1955 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
Nemšová 1955 - - 1970 - - Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
Nitrianske Rudno 1970 - - 1976 - - Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
Čadca 1976 - - +1992 jan. 30. Hodál Rudolf, ThLic. dôchodok


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41730Duchovný pastier19422Rudolf Hodál Homília na III. nedeľu po Sv. Duchu.
41731Duchovný pastier19422Rudolf Hodál Homília na IV. nedeľu po Sv. Duchu.
41732Duchovný pastier19422Rudolf Hodál Nedeľa V. po Sv. Duchu.
41735Duchovný pastier19422Rudolf Hodál Nedeľa VIII. po Sv. Duchu.
41712Duchovný pastier19422Rudolf Hodál Rolník a cirkev
41611Duchovný pastier19444R. Hodál Výchovný význam prvého svätého prijímania.
41678Duchovný pastier19446R. Hodál Smysel pre pravdu u dieťaťa.