logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHlavatý, Jozef (1898-1966)

Iné mená:

J. H. Šaľan, Hlavatý Josephus

Tituly:

pedagóg, hudobník, organizátor skautingu

Životopisné dáta:

* 1. apríla 1898, Šaľa – † 6. mája 1966, Šaľa

Životopis:

Po štúdiách teológie ho 29. júna 1922 vysvätili za kňaza. V Ríme na Istituto di Musica Sacra študoval hudobnú vedu. Pôsobil v Bratislave, v Trnave a vo Veľkých Šúrovciach neďaleko Serede (od r. 1930). Potom bol riaditeľom ústavu Notre Dame v Bratislave, kde vyučoval náboženstvo, tak ako aj na bratislavskom štátnom reálnom gymnáziu. Od r. 1934 bol administrátorom Kostola sv. Alžbety v Bratislave, známeho ako Modrý kostolík, a ústredným inšpektorom pre vyučovanie náboženstva v ľudových školách (od r. 1938). Gregoriánsky chorál a estetiku prednášal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, neskôr i na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, z ktorej sa časom vytvorilo konzervatórium.
Bol veľkým aktivistom Slovenského katolíckeho skautingu, stal sa jeho náčelníkom a krajinským veliteľom. Vytvoril hymnu slovenských katolíckych skautov „Hor sa, skauti“.Prispieval do časopisu Skaut, ktorý sám redigoval. Neskôr bol duchovným vodcom Hlinkovej mládeže. Vydal aj spevník Takto si my spievame (1940).
Pôsobil ako hudobný kritik a esejista; sledoval hudobný život a prispieval do novín Slovák najmä recenziami operných predstavení v bratislavskom Národnom divadle. Prednášal i v rozhlase.

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 148; Katolícke Slovensko. Trnava 1933, s. 602.
Schem. 1933.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Nové Mesto 1922 - - 1928 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) kaplán prefekt malého seminára
Trnava 1928 - - 1930 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) katechéta
Šúrovce 1930 - - 1934 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) kaplán 1931 riad. ústavu Notre Dame, 1932-34 prof. náb.
Bratislava - Svätej Alžbety 1934 - - 1945 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) administrátor
Bratislava - Svätý Martin 1945 - - 1945 po - Hlavatý, Jozef (1898-1966) kaplán
Horné Orešany 1945 po - 1946 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) interný administrátor
Trstín 1946 - - 1946 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) administrátor
Trnovec nad Váhom 1946 - - 1950 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) farár bisk. škol. komisár, asesor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040496Hlavatý, Jozef (1898-1966)Dietky u Pána Ježiša1944
911476Hlavatý, Jozef (1898-1966)Dietky u Pána Ježiša1947
1063286Hlavatý, Jozef (1898-1966)Naše sväté náboženstvo1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41572Kráľovná svätého ruženca19281J. H. Odchod a — skorý návrat na Vianoce.
42204Kráľovná svätého ruženca192811J. H. Sirota.
42235Kráľovná svätého ruženca19286J. H. Poďte k srdcu Pánovému!
41594Kráľovná svätého ruženca19301J. H. Čo sú príčiny dnešnej nemravnosti?
42815Kráľovná svätého ruženca19302J. H. Čo sú príčiny dnešnej nemravnosti?
42818Kráľovná svätého ruženca19302J. H. Ako sa máme chovať pred kázňou, počas kázne a po kázni?
49128Kultúra19352Jozef Hlavatý O vodcovstve v smysle inom než politickom
44354Kráľovná svätého ruženca193611J. H. Taká je materinská láska!
49280Kultúra19417-8JOZEF HLAVATÝ ÚROVEŇ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ KULTÚRY
49458Kultúra19423JOZEF HLAVATÝ SŤAŽNOSŤ NA ĽAHKÚ HUDBU