logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHieronymi, Juraj

Iné mená:

Hieronymi Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

18. mája 1680 bol ustanovený za farára v Gajdli. Odtiaľ prešiel 14. apríla 1681 do Turčianskeho Svätého Martina. Potom 12. februára 1682 do Vrútok, kde horlivo slúžil až do r. 1700.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1680 máj 18. 1686 - - Hieronymi, Juraj farár
Martin 1681 apr. 14. 1682 feb. 12. Hieronymi, Juraj farár
Vrútky 1682 feb. 12. 1700 - - Hieronymi, Juraj farár