logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHidassy, Ján (1661-1710)

Iné mená:

Hidassy Joannes.

Životopisné dáta:

* 1661 – † po r. 1710

Životopis:

V seminári sv. Vojtecha študoval morálnu teológiu. 31. mája 1692 bol vysvätený za kňaza. 22. augusta toho roka bol ustanovený za farára vo Vámosi s filiálkou Tomášov. Nato 12. mája 1695 v Hornom Bare. Pred jeho vymenovaním, v tom roku bol vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý povedal, že farár je veľmi potrebný. Hrozí, že dom sa zrúti. 18. augusta 1699 prijal úrad v Mužle, Obide, Štúrove, Šarkane a Ľubej. V r. 1701 vykonal v Mužle vizitáciu Ján František Jezernický, ktorý povedal o farárovi, že má 40 rokov. Zúrivý, prchký. Podľa tej istej vizitácie bolo už Štúrovo pripojené k arcibiskupskému Ostrihomu. Potom bol 1. mája 1703 ustanovený v Baloni, kde pracoval až do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vámos(Maďarsko) 1692 aug. 22. 1695 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
Horný Bar 1695 máj 12. 1699 aug. 18. Hidassy, Ján (1661-1710) farár
Štúrovo 1699 aug. 18. 1702 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
Mužla 1699 aug. 18. 1703 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
Baloň 1703 máj 1. 1718 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
Veľký Meder 1703 máj 1. 1710 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár