logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHések, Štefan

Iné mená:

dr. Vranovský, Hések, Štefan

Tituly:

vlastivedný pracovník

Životopisné dáta:

* 29. februára 1892, Kúty, okr. Senica – † 22. júla 1953, Veľká Lodina, okr. Košice-okolie, poch. v Kútoch

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny, stredoškolské gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Ostrihome, Temešvári, teológiu študoval v Košiciach a na Katolíckej univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko). Získal doktorát filozofie a teológie v Sittene; 29. júna 1916 ho vo švajčiarskom Sittene vysvätil biskup Július Mauricius Abbet za kňaza.
Rok pôsobil ako kaplán vo Vranove nad Topľou, v rokoch 1918-1938 bol farárom, neskôr dekanom v Udavskom. Od r. 1938 bol generálnym vikárom biskupa J. Čárskeho, od 10. februára 1939 bol farárom v Prešove, od 27. júna 1939 honorárnym kanonikom, spovedníkom sestier premonštrátok, prézesom kongregácie Nanebovzatia Panny Márie, od r. 1943 apoštolským pronotárom. Zastával funkcie v katolíckych kultúrnych a náboženských organizáciách, ako napr. Katolícky kruh, mariánske kongregácie; zaoberal sa vlastivednou činnosťou v zemplínskom regióne, zbieral folklór a venoval sa ľudovému liečiteľstvu.
Náboženskými a politickými článkami prispieval do Katolíckych novín, Kultúry, Duchovného pastiera a i. Jeho teologická práca Philosophia Petri Nigri (Filozofia Petra Čierneho) zostala v rukopise. Obec Kúty mu 7. októbra 2006 udelila čestné občianstvo obce in memoriam.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 479; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 71.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vranov nad Topľou 1916 okt. 1. 8.9.1918 - - Hések, Štefan kaplán
Košice 1918 sept. 8. 1.10.1918 - - Hések, Štefan kaplán
Udavské 1918 okt. 1. 10.2.1939 - - Hések, Štefan administrátor-farár
Prešov 1939 febr. 10. 1939 - - Hések, Štefan farár
biskupa Jozefa Čárskeho v Prešove 1939 - - 1951 - - Hések, Štefan generálny vikár
Veľká Lodina 1951 - - - - - Hések, Štefan administrátor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942478Hések, ŠtefanPhilosophiae Petri Nigri1930?

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39238Duchovný pastier1917-19182Dr.Matej Hesek. NA DRUHÚ NEDEĽU PO ZJAVENÍ PANA.
39190Duchovný pastier1917-19186Dr.Štefan Hesek NA PONDELOK SVÄTODUŠNÝ.
39192Duchovný pastier1917-19186Dr. Matej Hesek,c.kr.vojenský kňaz. NA BOŽIE TELO.
39193Duchovný pastier1917-19186Dr. Štefan Hesek NA DRUHÚ NEDEĽU PO SV. DUCHU.
39254Duchovný pastier1917-19187-8Dr.Matej Hesek.vojenský kňaz. NA III. NEDEĽU PO SV. DUCHU.