logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHerold, František Wolfgang

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* 1659, Rusovce, dnes časť Bratislavy – † 1728, Bratislava

Životopis:

V r. 1678 bol prijatý do kolégia Pázmaneum vo Viedni, kde ukončil štúdiá v r. 1684. 7. apríla 1690 bol ustanovený za farára v Mišérde, čiže Nových Košariskách pri dnešnej Dunajskej Lužnej, kde pôsobil do r. 1693. Potom bol farárom v Šamoríne, kde v r. 1695 vykonal vizitáciu Štefan Illéš, ktorý o farárovi povedal, že má 36 rokov. Od r. 1700 pôsobil vo Svätom Jure. V r. 1714 bol menovaný za bratislavského kanonika, kam prišiel v r. 1715.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Vozár, J. Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná. 1998, s. 32

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Lužná 1690 máj 27. 1693 - - Herold, František Wolfgang farár
Šamorín 1693 - - 1700 - - Herold, František Wolfgang farár
Svätý Jur 1700 - - 1715 - - Herold, František Wolfgang farár