logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHerman, Pavol

Iné mená:

Pustohradský, Herman, Pavol. Hermann Pavel. Herman Pavel

Tituly:

národovec, náboženský publicista, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 4. januára 1862, Zvolen – † 14. septembra 1936, Zvolen

Životopis:

Pochádzal z rodiny mäsiara. Študoval na gymnáziu vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde pokračoval v štúdiu teológie a r.1885 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán vo Veľkom Poli, v Šimonovanoch (1886), v Prievidzi a v Kremnických Baniach (Piargoch, 1877). Odtiaľ v r. 1888 prešiel do Chrenovca a v r. 1889 do Brezna nad Hronom. Od septembra 1890 pôsobil v Banskej Bystrici a r. 1892 sa stal administrátorom farnosti v Motyčkách. V r. 1901 vstúpil do rehole bosých karmelitánov.
Keďže ho úrady prenasledovali za jeho slovenské národné presvedčenie, odsťahoval sa v r. 1900 do USA. Pracoval tam medzi slovenskými vysťahovalcami ako ich duchovný správca do r. 1926. Po návrate na Slovensko ponúkol svoje služby banskobystrickému biskupovi Mariánovi Blahovi. Vypomáhal na farách v Bojniciach, Chrenovci, Starých Horách, Slovenskej Ľupči, Detve a od r. 1929 v Novej Bani. Od 1. júna 1929 odišiel na odpočinok k svojej sestre do Sládečkoviec (dnes Močenok), kde vypomáhal ako duchovný správca v tamojšom kláštore. Pod vplyvom Andreja Hlinku sa angažoval v rodiacom sa slovenskom autonomistickom hnutí. V duchu Slovenskej ľudovej strany organizoval kultúrne, politické a ľudovýchovné podujatia, ako aj družstvá. Pre svoju horlivú národoveckú prácu sa dostal do sporu s banskobystrickým biskupom, a preto sa rozhodol emigrovať.
V tomto období začal prispievať náboženskými a národoveckými článkami do Katolíckych novín, Kazateľa, Národných novín a Tovaryšstva. V USA pokračoval v politickej činnosti, pracoval v krajanskom hnutí a angažoval sa v úsilí za vznik Československa. Po návrate do vlasti sa do politickej práce už nezapájal. Prekladal hodnotnú náboženskú literatúru z nemčiny. Napísal prácu Historicko-topografické úryvky z histórie fary motyčianskej (Tovaryšstvo, r. 2, 1895). Jeho preklady: Hattler, F.: Prevelebná obeta svätej omše, stále zjavenie Božského Srdca Ježišovho (1931); Vercruysse, B.: Rozjímania na všetky dni v roku I (1933).

Pramene:

Kultúra, r. 8, 1936, č. 11; Národnie noviny, r. 67, 1936, č. 108; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Slovenský biografický slovník 11. Martin 1987, s. 322.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1886 - - 1888 - - Herman, Pavol kaplán
Chrenovec 1888 - - 1889 - - Herman, Pavol kaplán
Brezno 1889 - - 1890 - - Herman, Pavol kaplán
Motyčky 1892 - - 1901 - - Herman, Pavol farár
Bojnice 1926 - - 1929 - - Herman, Pavol výpomocný duchovný neskôr na Starých Horách, v Slovenskej Ľupči, Detve, Novej Bani,
kláštor v Sládečkovciach 1929 - - 1936 - - Herman, Pavol výpomocný duchovný od 1936 žil vo Zvolene.