logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHerman, Ladislav

Tituly:

Mgr., dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 30. mája 1951, Čadca

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 12. júna 1977 vysvätil biskup Július Gábriš v Bratislave za kňaza Nitrianskej diecézy. V rokoch 1977–1979 bol kaplánom v Ilave, v rokoch 1979–1982 v Považskej Bystrici. V rokoch 1982–1989 spravoval farnosť Pruské v okrese Ilava. Od r. 1989 pôsobil vo farnosti Považská Bystrica, v rokoch 1990–2013 bol zároveň dekanom Dekanátu Považská Bystrica. V r. 2000 bol menovaný za honorárneho kanonika Katedrálnej kapituly v Nitre. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Žilinskej diecéze. Od r. 2013 žije na odpočinku v Považskej Bystrici.

Pramene:

http://www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi/herman-ladislav-mgr-tit-kanonik-na-odpocinku
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 143.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ilava 1977 - - 1979 - - Herman, Ladislav kaplán
Považská Bystrica 1979 - - 1982 - - Herman, Ladislav kaplán
Pruské 1982 - - 1989 - - Herman, Ladislav správca farnosti
Považská Bystrica 1989 - - 2013 - - Herman, Ladislav správca farnosti 1990–2013 dekan, 2000 honor. kanonik
Považská Bystrica 2013 - - - - - Herman, Ladislav dôchodok