logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHepner, Ján (1731-1791)

Iné mená:

Hepner Joannes. Hepner Ján

Životopisné dáta:

* 1731, Bzovík, okr. Krupina – † 1791, Trubín, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Študoval v seminári sv. Vojtecha, v r. 1750 sa stal bakalárom a v r. 1751 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1754 po treťom ročníku. 14. februára toho roka sa stal administrátorom prepoštskej farnosti Liptovská Svätá Mara. Už od 10. júna toho roka pôsobil v Krnišove, od 13. novembra 1755 vo Svätom Antone v Hontianskej župe. Potom od 30. júna 1760 pôsobil v Trubíne, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Mara 1754 feb. 4. 1754 jún 10. Hepner, Ján (1731-1791) farár
Svätý Anton 1755 nov. 13., 1760 - - Hepner, Ján (1731-1791) farár
Lovčica - Trubín 1760 jún 30. 1791 - - Hepner, Ján (1731-1791) farár