logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Haszprunkay, Andrej Ignác

Iné mená:

Haszprunkay Andreas, Ignatius. Haszprunkay Andrej Ignác. Hasprunkay Andrej

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval od r. 1672 v Pázmáneu. 9. februára 1675 bol ustanovený za farára v Sučanoch. V r. 1677 už zastával úrad dekana. Odtiaľ prešiel v r. 1679 do Malaciek, kde pracoval až do r. 1691. Od 18. marca 1699 pôsobil v Gajaroch. V r. 1709 dostal nástupcu. Vo vizitácii, konanej r. 1714, sa hovorilo „zomrelý miestny farár.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1675 Fabr. 9. 1680 - - Haszprunkay, Andrej Ignác farár
Malacky 1680 - - 1691 - - Haszprunkay, Andrej Ignác farár
Gajary 1699 mar. 18. 1709 - - Haszprunkay, Andrej Ignác farár