logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHartsteiner, František Jozef

Iné mená:

Hardsteiner. Harsteiner Josephus. Horsteiner Franciscus Josephus. Hartsteiner Jozef. Hartsteiner František.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V rokoch 1688 – 1694 bol farárom v Radvani. Bol licenciátom obojeho práva a apoštolským notárom, od r. 1693 farárom v Badíne. V júni 1694 ho menuje Diarium SJ v BB ako vyslúžilého farára z Radvane, 19.VII.1685 ho to isté Diárium opisuje: Hodie cessi parochiam Raduanensem R.D.N.Hardsteiner, traditio per me facta in templo loci et in eodem loco per A.R.D. VAD installatus est. Bol častým kazateľom na bb bohoslužbách. Tak isto aj často slúžieval sv. omšu vo farskom kostole. V r. 1696 dostal nástupcu. CV 1829 o ňom píše, že bol juris utriusque licenciatus, notarius publicus.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 154; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1688 - - 1694 - - Hartsteiner, František Jozef farár
Badín 1692 - - 1696 - - Hartsteiner, František Jozef farár