logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHarsányi, Ján (Mošovce)

Iné mená:

Harsányi, vel Hersányi Joannes. Harsányi Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Mikulášov, okr. Senica – † 14. februára 1761, Mošovce, okr. Turč. Teplice

Životopis:

Zo seminára sv. Imricha bol 4. novembra 1734 poslaný do alumnátu budínskeho Széchényiana. 7. októbra 1743 bol ustanovený v Turčianskej Svätej Mare čiže Socovciach. Od 25. februára 1749 pôsobil v mestečku Mošovce, kde aj zomrel. Bol tiež dekanom turčianskeho dištriktu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1743 okt. 7. 1749 feb. 25. Harsányi, Ján (Mošovce) farár
Mošovce 1749 feb. 25. +1761 feb. 14. Harsányi, Ján (Mošovce) farár
Sládkovičovo 1785 - - 1802 - - Harsányi, Ján (Mošovce) farár