logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHárossy, Karol

Iné mená:

Hárossy Carolus.

Životopisné dáta:

* 1782, Zlaté Moravce – † 19. januára 1850, Báb, okr. Nitra

Životopis:

Filozofiu a prvý ročník teológiu až do Veľkej noci 1802 študoval na bratislavskom hrade, ostatné v Trnave v seminári Marianum, ukončil v r. 1805. Ako kaplán pôsobil v Podolí, od r. 1806 v Galante, od r. 1807 v Cíferi, od r. 1808 v Dvorníkoch, od r. 1809 v Šaštíne. V mesiaci júli 1812 obdržal farnosť Malý Báb, kde v r. 1815 vykonal vizitáciu František Krammer. Tam zomrel vo veku 68 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Cífer 1807 - - 1808 - - Hárossy, Karol kaplán
Báb 1812 júl - +1850 jan. 19. Hárossy, Karol farár