logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHaranta, Ján

Iné mená:

Ján Bodor, Janko Bodrý, Milan Hôrkin, Ivo Mlad, Trenčan, Haranta Ján

Tituly:

stredoškolský profesor, honorárny dekan, básnik, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 3. decembra 1909, Turzovka, okr. Čadca – † 27. marca 1983, Svinná okr. Trenčín, poch. v Turzovke

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v Turzovke v rokoch 1915-1920. Študoval na reálnom gymnáziu v Žiline (1921-1922), v Nitre (1922-1928), Levoči (1928-1929), na filozofickej a teologickej fakulte v Štrasburgu (1929-1935), kde získal licenciát teológie. Za kňaza ho vysvätili v Nitre 30. septembra 1934.
Bol kaplánom v Belej a v Krásne nad Kysucou (1935), správcom farnosti v Kotešovej (1936), kaplánom v Štiavniku (1937), v Trenčianskej Teplej (1937-1940), v Trenčíne (1940-1942). V r. 1940 zložil profesorské skúšky v Nitre a v r. 1944 v Bratislave. V rokoch 1942-1950 bol profesorom náboženstva v Štátnom slovenskom dievčenskom gymnáziu v Žiline, v rokoch 1950-1953 farárom v Strečne, v rokoch 1953-1963 v Zákopčí, v rokoch 1963-1983 správcom farnosti vo Svinnej. V r. 1969 dostal titul čestný dekan.
Literárne pracoval už ako stredoškolák. Básne uverejňoval v časopisoch Rozvoj, Svojeť, Slovenská krajina, Vesna, LUK, Slovenské pohľady, Elán, Verbum, Kultúra, Nová práca, Smer, Plameň, v novinách Slovenská politika, Trenčan, Trenčianske noviny, Kultúrny život, Katolícke noviny, v zborníkoch Almanach 3.literárnej generácie (1930), Pred ohnivým drakom (1939), Matka (1939) a Rozhovory s časom (1967).
Ako príslušník katolíckej moderny nadviazal styky s jej českými a francúzskymi predstaviteľmi. V knižnom debute Mystérium baladické vnášal do náboženskej tematiky sociálny akcent. Jeho lyriku výrazovo ovplyvnil symbolizmus a poetizmus, opieral sa o ľudovú poéziu a náboženskú piesňovú tvorbu. V druhej zbierke Zem požehnaná prenikla do kontemplatívnej lyriky životná realita a dramatický vývoj udalostí r. 1938; básnické obrazy zo slovenských dejín podal v zbierke Klienti. Po vojne vydal zbierku V najkrajšej domovine, odrážajúcu vedomé smerovanie k epickej hviezdoslavovskej dikcii a k podnetom modernej francúzskej katolíckej poézie (Verlaine, Claudel). Potom uverejňoval už len samostatné básne (okolo 400), z ktorých väčšina ostala v siedmich rukopisných zbierkach s esejami, poviedkami a s obsiahlym súborom kázní.
Je autorom mnohých článkov a prednášok, prekladal z francúzštiny, slovinčiny, latinčiny a iných jazykov, a zostavil antológiu svetovej náboženskej lyriky (O tebe spieva zem, 1943).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Brezány, Š. A.: Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede. Martin 1971, s. 59; Katolícke noviny, r. 84, 1969, č. 48, s. 4; Tamtiež, r. 98, 1983, č. 15, s. 5; Tamtiež, r. 99, 1984, č. 32, s. 5; Tamtiež, r. 99; 1984, č. 48, s. 5; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 132; Tamtiež. Nitra 1947, s. 146; Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 309; Slovenský biografický slovník W. Martin 1987, s. 288; Strohnerová, Ľ.: Ján Haranta (1909-1983). Trenčín 1993; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 72-73.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá pri Varíne 1934 - - 1934 po - Haranta, Ján kaplán
Krásno nad Kysucou 1934 po - 1935 - - Haranta, Ján kaplán
Kotešová 1935 - - 1936 - - Haranta, Ján správca farnosti
Štiavnik 1937 marec 1. 1937 máj 1. Haranta, Ján kaplán
Trenčianska Teplá 1937 máj 1. 1940 apríl 1. Haranta, Ján kaplán
Trenčín 1940 apríl 1. 1942 - - Haranta, Ján kaplán
1942 - - 1942 sept. 1. Haranta, Ján mimo pastorácie
Žilina 1942 sept. 1. 1950 - - Haranta, Ján prof.náb
Strečno 1950 - - 1953 - - Haranta, Ján správca farnosti
Zákopčie 1953 - - 1963 - - Haranta, Ján správca farnosti
Svinná 1963 - - +1983 marec 27. Haranta, Ján správca farnosti 1969 č. dekan


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
896693Haranta, JánMysterium baladické1933
411716Haranta, JánZem požehnaná1940
476520Haranta, JánO tebe spieva zem1943
411304Haranta, JánKlienti1944
1058627Haranta, JánV najkrajšej domovine1947
719065Haranta, JánMájový denník1995
6887Haranta, JánSpolu v zemi požehnanej2007

Redaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
729752Müller, Inocent, OPSmer, I. ročník(1941)1941
729753Müller, Inocent, OPSmer, II. ročník(1942)1942
729754Müller, Inocent, OPSmer, III. ročník(1943)1943
729756Müller, Inocent, OPSmer, IV. ročník(1944)1944
729757Müller, Inocent, OPSmer, V. ročník(1945)1945

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
49060Kultúra19333 O chvíľu prosí . .
6Smer19412Prof. Ján Haranta Myšlienky nad časom
49308Kultúra194112JÁN HARANTA SLOVENSKÁ KOLEDA
49207Kultúra19412-3JÁN HARANTA STOPY
49214Kultúra19412-3JÁN HARANTA TVÁR
373Smer19422Ján Haranta Svätá rodina
49574Kultúra19428-9JÁN HARANTA MATKA NAD ZEMOU
41698Duchovný pastier19422Ján Haranta Sviatok Sedembolestnej, Patrónky Slovenska. Sedembolestná, naša Matka
233Smer19438Ján Haranta Omša ex voto
624Smer19449-10Ján Haranta Z úzkosti času
748Smer19455-6Ján H a r a n t a. Matka najnežnejšia.
752Smer19455-6Prof. Ján H a r a n t a. Študenti, jeden program!
775Smer19457-10Prof. Ján Haranta. Ave Maria.
781Smer19457-10Prof. Ján Haranta. Dezercia náboženská.
802smer19461-2J. Haranta. Boj s neuznaním.
804smer19461-2J. Haranta. Zdvojnásobovať úfnosť.
816smer19461-2J. Haranta. Spomienka na detstvo.
845smer19464Ján Haranta. Krstnému synčekovi.
873smer19466Ján Haranta. Myšlienky pri odchádzajúcom Pánovi.
39778Nová práca19471JÁN HARANTA VĎAČNOSŤ ZA KVETY.

Preklad článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
360Smer194210Náuka apoštolov, prel.H. Adventné hlasy
361Smer194210Svätý Augustín, prel. H. Ako vidí stvorené veci Boh a ako človek
362Smer194210Svätý Klement Rímsky, prel. H. Povzbudenie k poníženosti
459Smer19427Svätý Ignác Antiochejský, prel. J.H. Nechajte, nech ma šelmy rozmrvia zubami, aby som sa stal chlebom Kristovým
460Smer19427Prel. J. H. Savonarolova modlitba za veľké zmilovanie
461Smer19427Svätý Augustín, prel. J. H. Stvorenie volá, že jeho tvorcom je Boh
462Smer19427James Clerk Maxvell, prel. J. H. Vedec sa modlí
477Smer19428Svätý Klement Rímsky, prel. H. Odmena je nekonečná – ako ju dosiahneme
478Smer19428Svätý Ignác Antiochejský, prel. H. Požívajte tú istú Sviatosť oltárnu
479Smer19428Lope de Vega, prel. H. Pri žriedle múdrosti
480Smer19428Svätý Polykart, prel. J. H. Povzbudenie k ctnosti
94Smer19431Preklad – Prel. H. Mučeníctvo je zázračnou stálosťou
96Smer19431Newman, J.H. - prel. H. Modlitba za správne smýšľanie
141Smer19433Preklad-Prel. J. H. Petrarkov kajúci žalm
142Smer19433Preklad-Prel. J. H. Michelangelova modlitba k Ukrižovanému
256Smer19439Abbé Jamin - Preložil J. Haranta Volanie strašných čias
255Smer19439Abbé Perreyva - Preložil J. Haranta Z krásnych textov