logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanzel, Matúš

Iné mená:

Hanzel Matthaeus. Hanzel Matej. Hanzel Matúš

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Teológiu študoval v generálnom seminári, absolvoval ju v r. 1695 po druhom ročníku. 7. januára 1696 bol vysvätený za kňaza a 17. marca toho roka bol ustanovený za farára v Nižnej nad Oravou. Tam v r. 1700 vykonal vizitáciu Jozef Pongrácz, ktorý o farárovi povedal, že má 30 rokov, obrátil 106 veriacich, nesobášil nikoho bez troch ohlášok a spovede. Potom od 8. mája 1701 pôsobil Turčianskej Svätej Helene čiže v Dražkovciach, od 13. marca 1709 v Sučanoch. Potom pôsobil od 2. apríla 1711 v Mošovciach, kde v r. 1733 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná 1697 mar. 17. 1701 máj 3. Hanzel, Matúš farár
Dražkovce 1701 máj 6. 1709 mar. 13. Hanzel, Matúš farár
Sučany 1709 mar. 13. 1711 apr. 2. Hanzel, Matúš farár
Mošovce 1711 apr. 2. 1733 - - Hanzel, Matúš farár