logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHamar, František

Iné mená:

Hamar Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako chovanec Štefana Bartóka sa v r. 1661 stal bakalárom a v r. 1662 bol promovaný na magistra filozofie na trnavskej univerzite. Teológiu študoval v malom seminári a 4. októbra 1665 bol vysvätený za kňaza. 12. decembra toho roka bol ustanovený za farára v Divíne v okrese Lučenec. Odtiaľ už 16. júla 1666 prešiel do Turne nad Bodvou. Od 15. júna 1671 pôsobil v Držkovciach v revúckom okrese, kde pracoval až do r. 1672.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divín 1665 dec. 12. 1669 júl 16. Hamar, František farár
Turňa nad Bodvou 1666 júl 16. 1671 - - Hamar, František farár
Držkovce 1671 jún 15. 1672 - - Hamar, František farár