logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHalus, Pavol

Iné mená:

Halus Paulus.

Životopisné dáta:

* 1. júla 1820, Čičov, okr. Komárno – † po r. 1894, Trnava

Životopis:

Narodil sa 1. júla 1820 v Čičove. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. 15. júla 1843 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Svätom Jáne. V r. 1847 obdržal farnosť Vrbovce. Vymenil sa s Antonom Černým a 20. septembra 1852 nastúpil do Sobotišťa. Odtiaľ znovu výmenou s Imrichom Jedličkom prešiel 28. augusta 1853 do Cerovej, kde bol 13. septembra ustanovený za farára. 29. septembra 1860 prešiel do Trstína v Bratislavskej župe. Nato 25. septembra 1891 vstúpil do ústavu sv. Adalberta.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrbovce 1847 - - 1852 - - Halus, Pavol farár
Sobotište 1852 sept. 20. 1853 aug. 28. Halus, Pavol farár
Cerová 1853 aug. 28. 1860 - - Halus, Pavol farár
Trstín 1860 sept. 29. 1891 sept. 25. Halus, Pavol farár