logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHaláči, Pavel

Iné mená:

Halácsy Paulus. Haláczy Pavel

Životopisné dáta:

* 1735 – † 20. decembra 1795, Radvaň, dnes časť Banskej Bystrice

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1766 bol farárom v Radvani. Tam aj zomrel ako šesťdesiatročný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1766 - - 1795 - - Haláči, Pavel farár