logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHajnovič, František

Iné mená:

Hajnovics Franciscus. Hajnovič František

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

František Hajnovič – nar. 1673 v Solčanoch, teológiu študoval na Pázmáneu vo Viedni, vysvätený bol v roku 1696. V roku 1697 pôsobil ako farár v Kochanoviciach, r. 1701 v Močenku, r. 1705 už farár v Žiari nad Hronom. Počas Rákociho povstania ho kuruci uvrhli do väzenia. V roku 1709 dal postaviť z milodarom, ale tiež vlastným nákladom kaplnku Panny Márie na Skalke pri Trenčíne. V roku 1711 sa stal nitrianskym kanonikom a krátko potom titulárnym prepoštom sv. Ladislava. Zomrel 16. 1. 1731. Nitrianskej kapitule odkázal 2050 zl. Na sväté omše nitrianskej dolnomestskej fare 100 zl., kolégiu piaristov v Nitre 800 zl. Kostolu v Solčanoch daroval organ a založil tiež základinu pre farára a riaditeľa školy v Chynoranoch 200 zl.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 355; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Historia domus Svätý Kríž nad Hronom; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Adamovské Kochanovce 1697 - - 1701 - - Hajnovič, František farár
Močenok 1701 - - 1705 - - Hajnovič, František farár
Žiar nad Hronom 1705 - - 1705 - - Hajnovič, František farár