logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHainrich, Ján

Životopisné dáta:

* 25. apríla 1863, Žilina – † 11. júna 1917, Slaská, okres Žiar nad Hronom

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval zrejme v biskupskom kňazskom seminári v Banskej Bystrici a po skončení štúdia bol v r. 1866 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. Ako kaplán pôsobil v Trubíne (dnes súčasť obce Lovčica-Trubín, okres Žiar nad Hronom), Beňuši, znova v Trubíne, vo Veľkých Uherciach a v Novej Bani. V r. 1894 spravoval farnosť v Hornej Ždani. Od roku 1896 bol farárom v Slaskej, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1894 - - 1917 - - Hainrich, Ján farár
Horná Ždaňa 1894 - - 1894 - - Hainrich, Ján administrátor