logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHagen, Andrej

Iné mená:

Hagen Ondrej. Hágen Andreas

Tituly:

archidiakon, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 5. júna 1760, Kľačno, okr. Prievidza – † 27. júla 1829, Trubín, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1784 vysvätený za kňaza. Bol biskupským kaplánom, potom nemeckým kaplánom v Banskej Bystrici, správcom farnosti v Handlovej. V rokoch 1789-1792 bol farárom v Tekovskej Breznici, od r. 1793 v Trubíne, kde sa v r. 1807 stal dekanom dištriktu, v r. 1821 archidiakonom tekovského dekanátu, honorárnym kanonikom Banskobystrickej diecézy a prosynodálnym examinátorom. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovská Breznica 1789 - - 1793 - - Hagen, Andrej farár
Lovčica - Trubín 1792 - - 1829 - - Hagen, Andrej farár