logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGyőri, Matej

Iné mená:

Győry Mathias.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

2. júla 1695 bol ustanovený za farára v Zemnom, odtiaľ 18. augusta 1697 v Turni nad Bodvou, nato 15. januára 1702 v Szilasi s Jablonczou, Szögligetom, Derénkom a Szent-Andrásom. Tam zastával úrad dištriktuálneho dekana. Nato bol 1. júla 1706 ustanovený za prvého farára v Sikeničke. V r. 1713 tam bol vykonaná vizitácia. Začal písať matriky. Odtiaľ prešiel 22. januára 1715 do Bajny s filiálkami Epel, Nagysáp a Sárisáp v Ostrihomskej župe, kde pracoval až do februára 1719.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1695 júl 2. 1697 - - Győri, Matej farár
Turňa nad Bodvou 1697 aug. 13. 1701 - - Győri, Matej farár
Szilas (Maďarsko) 1702 jún 15. 1706 júl 1. Győri, Matej farár
Sikenička 1706 júl 1. 1715 feb. - Győri, Matej farár
Bajna (Maďarsko) 1715 jan. 22. 1719 apr. - Győri, Matej farár