logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGuzmann, Matej

Iné mená:

Guzmann Mathias. Kuzmann, vel Guzmann Mathias. Guzmann Matej.

Životopisné dáta:

† 1733, Malý Báb, okr. Nitra

Životopis:

Teológiu absolvoval v malom seminári po treťom ročníku. Za kňaza bol vysvätený v r. 1725. Dňa 19. júna 1726 bol ustanovený za farára vo Veľkom Poli, kde pracoval až do r. 1730. Odtiaľ prešiel 21. júla 1730 do Malého Bábu, kde 29. novembra 1731 vykonal vizitáciu František Ziči, ktorý povedal, že tento je šesť rokov kňazom. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1726 jún 19. 1730 - - Guzmann, Matej farár
Báb 1730 júl 21. 1733 - - Guzmann, Matej farár