logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGubala, Alojz

Životopisné dáta:

* 25. marec 1939, Piešťany – † 19. februára 2010, Dubová, okr. Pezinok, poch. v Piešťanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 5. júna 1966. V rokoch 1966-1968 bol kaplánom v Galante, v rokoch 1968-1970 v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1970-1973 vo farnosti Bratislava-Nové Mesto. V rokoch 1973-1981 bol správcom farnosti Bratislava-Lamač, v rokoch 1981-1983 v Malackách, v rokoch 1983-1984 v Komjaticiach, v rokoch 1984-1990 v Šuranoch, v rokoch 1990-1995 v Semerove, pričom bol od r. 1991 sudcom arcidiecézneho súdu. V rokoch 1995-1999 bol farárom v Križovanoch nad Dudváhom, od 1. augusta 1999 do 30. júna 2009 v Borskom Svätom Jure. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze. Od 1. júla 2009 bol farárom v Dubovej v okrese Pezinok. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 337;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100219028

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Galanta 1966 jún 5. 1968 - - Gubala, Alojz kaplán
Nové Mesto nad Váhom 1968 - - 1970 - - Gubala, Alojz kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1970 - - 1973 - - Gubala, Alojz kaplán
Lamač 1973 - - 1981 - - Gubala, Alojz správca farnosti
Malacky 1981 - - 1983 - - Gubala, Alojz správca farnosti
Komjatice 1983 - - 1984 - - Gubala, Alojz správca farnosti
Šurany 1984 - - 1990 - - Gubala, Alojz správca farnosti
Semerovo 1990 mar. - 1995 júl 6. Gubala, Alojz správca farnosti od r. 1991 sudca arcidiecézneho súdu
Križovany nad Dudváhom 1995 - - 1999 aug. 1. Gubala, Alojz farár
Borský Svätý Jur 1999 aug. 1. 2009 jún 30. Gubala, Alojz farár
Dubová 2009 júl 1. +2010 febr. 19. Gubala, Alojz farár