logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGrígeľ, Matej

Iné mená:

Grígeľ Matej.

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 27. apríla 1861, Hámre, Orava – † 24. apríla 1935, Sebedražie, okr. Prievidza

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1884 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Slovenskej Ľupči a Detve, v r. 1886 správcom farnosti v Močiari a kaplánom v Detve, potom v Banskej Bystrici. V r. 1898 bol správcom farnosti v Hornej Lehote. Od r. 1899 pôsobil v Sebedraží, najprv ako administrátor, od r. 1902 ako farár, pričom v rokoch 1917-1919 spravoval excurrendo aj farnosť Koš. V r. 1934 bol menovaný za dekana.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ľupča 1884 - - 1885 - - Grígeľ, Matej kaplán
Detva 1885 - - 1886 - - Grígeľ, Matej kaplán
Močiar 1886 - - 1886 - - Grígeľ, Matej administrátor
Detva 1886 po - - - - Grígeľ, Matej kaplán
Banská Bystrica 1886 po - - - - Grígeľ, Matej kaplán
Horná Lehota 1898 - - 1899 - - Grígeľ, Matej administrátor
Sebedražie 1899 - - +1935 apr. 24. Grígeľ, Matej administrátor, farár
Koš 1917 - - 1919 - - Grígeľ, Matej excurendo zo Sebedražia